Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która w umożliwia osobom fizycznym wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Daje ona szansę na uporządkowanie swojego zadłużenia i zaczęcie nowego życia bez ciążących na nich długów. Jednak w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, należy liczyć się z koniecznością współpracy z syndykiem, który przeprowadza sprzedaż majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli. W tym artykule dowiesz się, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie za swoje usługi.

Zadania syndyka w procesie upadłości konsumenckiej

Syndyk jest osobą, która jest powoływana przez sąd do nadzorowania procesu upadłości konsumenckiej. Jego zadaniem jest przeprowadzenie sprzedaży majątku dłużnika, a następnie podział uzyskanych środków między wierzycieli. W zależności od wartości masy upadłościowej, która jest kwotą uzyskaną z sprzedaży majątku dłużnika, syndyk otrzymuje wynagrodzenie.

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ( LEX )

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Syndyk otrzymuje wynagrodzenie za swoje usługi z masy upadłościowej. Czas, w którym syndyk zajmuje wynagrodzenie, zależy od wielu czynników, takich jak wartość masy upadłościowej, ilość wierzycieli i czas trwania procesu upadłości konsumenckiej.

W przypadku upadłości konsumenckiej, wynagrodzenie dla syndyka jest ustalane na podstawie tzw. stawki ryczałtowej, która jest uzależniona od wartości masy upadłościowej. Stawka ryczałtowa wynosi obecnie około 15% wartości masy upadłościowej, ale może ulec zmianie.

Ostatecznie, długość czasu, w którym syndyk zajmuje wynagrodzenie, zależy od szybkości przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej. Im krócej trwa proces, tym mniej wynagrodzenia otrzyma syndyk.

Podsumowanie

Jak długo Syndyk zajmuje wynagrodzenie za swoje usługi w ramach procesu upadłości konsumenckiej?

Długość czasu, w którym syndyk zajmuje wynagrodzenie, zależy od wielu czynników, takich jak wartość masy upadłościowej, ilość wierzycieli i czas trwania procesu. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie syndyka jest zawsze zależne od uzyskanej kwoty z sprzedaży majątku dłużnika. Standardem jest że syndyk prowadzi postępowanie od 6 miesięcy nawet do 2 lat (jeśli musi sprzedać problematyczny majątek) Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się jak ogłosić upadłość konsumencką zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat