Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką, etapy:

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce, należy przejść przez następujące kroki:

Skontaktuj się z naszą Kancelarią Prawną – wytłumaczymy na czym polega upadłość konsumencka, pomożemy ustalić wysokość zadłużenia, liczbę wierzycieli, majątek dłużnika, czyli masy upadłości i co wchodzi w skład masy upadłości, oraz ocenimy, czy jest szansa aby się oddłużyć, a cały proces spowoduje skuteczne umorzenie zobowiązań. Najwygodniej jest nieposiadań żadnego majątku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, co dalej: Ocenimy także, jak upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub czy istotnie zwiększył jej stopień i czy doszło do rażącego niedbalstwa ( najczęściej w związku z działalnością gospodarczą ), oraz oszacujemy przybliżony plan spłaty wierzycieli, czyli w pierwszej kolejności koszty postępowania upadłościowego. Składamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie rejonowym, w którego okręgu zamieszkujesz. Odnajdujemy Sąd upadłościowy przed którym toczyć będzie się postępowanie upadłościowe i do niego składamy wniosek.

Według nowelizacji z dnia 24 marca 2020 roku prawa upadłościowego, wnioski składamy elektronicznie poprzez KRZ, czyli krajowy rejestr zadłużonych.

Np. w mieście Warszawa upadłość konsumencka ogłaszana jest nawet w 3 tygodnie od momentu złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, kolejny etap: Przygotujemy dokumenty – przed złożeniem wniosku, dłużnik przygotowuje dokumenty, takie jak: umowy kredytowe, rachunki za mieszkanie, rachunki za media, umowy o pracę, dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia itp. pozwoli to ustalić stan faktyczny w jakim to dłużnik się znajduje. Ważna kwestią jest wskazanie osób pozostających na jego utrzymaniu, oraz prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, co robimy: Składamy wniosek o ogłoszenie upadłości – wraz z dokumentami należy złożyć pisemny wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek musi być sporządzony w formie pisemnej do 2020 roku, a od marca 2020 w formie cyfrowej i podpisany przez dłużnika ubiegającą się o upadłość konsumencką. Przypominamy że złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie powoduje żadnych skutków prawnych dla dłużnika, a wierzycie dalej mogą dochodzić swoich roszczeń przeciwko dłużnikowi.

Opłacenie kosztów – złożenie wniosku wiąże się z pewnymi kosztami, które należy uiścić na konto sądu upadłościowego. W 2023 roku jest to kwota 30 zł.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, na koniec: Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, Sąd będzie badał sytuację finansową konsumenta ubiegającej się o upadłość konsumencką oceniając jego sytuację pod kontem niewypłacalności. Cała procedura trwa około 2-4 miesięcy sąd podejmie decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub odmowie ogłoszenia. Na ten moment np. w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Sąd upadłościowy wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, wyznacza również syndyka. Z dniem wydania postanowienia, Syndyk jest zarządcą majątku upadłego, oraz przygotowuje min. plan spłat i zajmuje się likwidacja majątku. Z dniem postanowienia Sądu o upadłości konsumenckiej, zawieszone zostają wszelkie postępowania egzekucyjne i działania wierzycieli.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli – jeśli sąd zdecyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, Syndyk przygotowuje i składa plan spłaty długów. Plan powinien zawierać m.in. informacje o stanie majątku, dochodach oraz wydatkach osoby ogłaszającej upadłość.

Rozpoczęcie procesu spłaty długów – po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd, osoba ogłaszająca upadłość konsumencką musi rozpocząć realizację spłaty zgodnie z ustalonym planem. Realizacja planu spłaty wierzycieli skupuje umorzeniem długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, podsumowanie: Bankructwo osoby fizycznej to jeden z najpopularniejszych w Polsce sposobów na oddłużenie. Za pośrednictwem naszej Kancelarii, maja szansę Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do Sądu. Skutecznie pomagamy w prowadzeniu postępowań upadłościowych, a tym samym ogłosić bankructwo.

Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Upadłość konsumencka 2023

Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się jak ogłosić upadłość konsumencką, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !