Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty co oznacza? Postępowanie upominawcze to jedna z form dochodzenia roszczeń przez wierzyciela. Polega ono na tym, że wierzyciel składa do sądu nakaz zapłaty, a dłużnik ma 14 dni na uregulowanie długu. Jeśli nie ureguluje go, wierzyciel może wystąpić o egzekucję. W takiej sytuacji dłużnik może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym artykule przedstawimy kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować skuteczny sprzeciw.

Zapoznaj się z dokumentami Art. 505. – [Sprzeciw od nakazu zapłaty] – Kodeks postępowania cywilnego

Przed złożeniem sprzeciwu warto dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi postępowania upominawczego. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

nakaz zapłaty

uzasadnienie nakazu zapłaty

dowody przedstawione przez wierzyciela

Przygotuj sprzeciw

W sprzeciwie należy przedstawić argumenty, które uzasadniają nieprawidłowość nakazu zapłaty lub nieważność postępowania upominawczego. Sprzeciw musi zawierać między innymi:

informacje o dłużniku i wierzycielu

okoliczności faktyczne i prawne, które uzasadniają sprzeciw

wniosek o oddalenie nakazu zapłaty

Złóż sprzeciw w sądzie

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Wniosek musi być złożony w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty.

Udowodnij swoje argumenty

Wraz ze sprzeciwem należy przedstawić dowody, które uzasadniają jego wniesienie. Można w tym celu przedstawić dokumenty, takie jak np. umowy, faktury czy inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do żądania przez wierzyciela.

Przebieg postępowania

Po złożeniu sprzeciwu sąd zawiadamia o tym wierzyciela. Wierzyciel ma wtedy możliwość złożenia odpowiedzi na sprzeciw, a następnie sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie strony przedstawiają swoje argumenty i dowody, a sąd podejmuje decyzję w sprawie.

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Podsumowanie

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wymaga dokładnego zapoznania się z dokumentami i przedstawienia uzasadnionych argumentów. Warto pamiętać, że sprzeciw należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia nakazu.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii w przygotowaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań. Sprzeciw od nakazu zapłaty to nie wielki koszt, a może przyczynić się do uniknięcia zapłaty długu. Nasz Kancelaria przygotuje w Twoim imieniu Sprzeciw od nakazu zapłaty i złoży w odpowiednim Sądzie!

Nasza Kancelaria Upadłościowa świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość, oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka. Doskonale wiemy c.o sprawdza Sąd podczas upadłości konsumenckiej Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Ustalimy na podstawie prawa upadłościowego i naszego doświadczenia, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył, jaki ma majątek, czy też nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny poprzez rażące niedbalstwo. Sprawdź co może dłużnik wobec wierzycieli, jaki może pojawić się problem prawny. Co może syndyk, a co konsument. Jak wygląda cała procedura umarzająca dług. Co sprawdza Sąd przy upadłości konsumenckiej, a co Syndyk. Sprawdź też nasz cennik, z którego otrzymasz przybliżone informacje na temat zakresu naszej pomocy podczas procesu upadłości osoby fizycznej, oraz potencjalny koszt obsługi procesu upadłości przez naszą Kancelarię. Co sprawdza Sąd podczas procesu upadłości konsumenckiej.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !