Sprzeciw od nakazu zapłaty

Postępowanie upominawcze to jedna z form dochodzenia roszczeń przez wierzyciela. Polega ono na tym, że wierzyciel składa do sądu nakaz zapłaty, a dłużnik ma 14 dni na uregulowanie długu. Jeśli nie ureguluje go, wierzyciel może wystąpić o egzekucję. W takiej sytuacji dłużnik może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W tym artykule przedstawimy kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować skuteczny sprzeciw.

Zapoznaj się z dokumentami Art. 505. – [Sprzeciw od nakazu zapłaty] – Kodeks postępowania cywilnego

Przed złożeniem sprzeciwu warto dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi postępowania upominawczego. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

nakaz zapłaty

uzasadnienie nakazu zapłaty

dowody przedstawione przez wierzyciela

Przygotuj sprzeciw

W sprzeciwie należy przedstawić argumenty, które uzasadniają nieprawidłowość nakazu zapłaty lub nieważność postępowania upominawczego. Sprzeciw musi zawierać między innymi:

informacje o dłużniku i wierzycielu

okoliczności faktyczne i prawne, które uzasadniają sprzeciw

wniosek o oddalenie nakazu zapłaty

Złóż sprzeciw w sądzie

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Wniosek musi być złożony w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty.

Udowodnij swoje argumenty

Wraz ze sprzeciwem należy przedstawić dowody, które uzasadniają jego wniesienie. Można w tym celu przedstawić dokumenty, takie jak np. umowy, faktury czy inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do żądania przez wierzyciela.

Przebieg postępowania

Po złożeniu sprzeciwu sąd zawiadamia o tym wierzyciela. Wierzyciel ma wtedy możliwość złożenia odpowiedzi na sprzeciw, a następnie sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie strony przedstawiają swoje argumenty i dowody, a sąd podejmuje decyzję w sprawie.

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Podsumowanie

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wymaga dokładnego zapoznania się z dokumentami i przedstawienia uzasadnionych argumentów. Warto pamiętać, że sprzeciw należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia nakazu.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii w przygotowaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat