*Pozbądź się komornika i windykatorów nawet w 14dni!

*Warunkiem zadłużenie w kwocie co najmniej 30 tys. zł

Wypełnij formularz!

Skorzystaj z darmowej
konsultacji telefonicznej!

  Masz już dość?

  Zatrzymamy komornika!

  Zatrzymamy uciążliwe telefony!

  • Masz prawo do normalnego życia!
  • Pomoc na terenie całej Polski

  Tylko u Nas!

  Praktyczny poradnik

  Autor: Radca Prawny Beata Biedrzycka,

  • Specjalista prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

  • Główny koordynator procesu upadłościowego w Naszej Kancelarii

  upadłość konsumencka poradnik
  blank
  blank
  Ochrona majątku przed wierzycielami? Zamów konsultację!

  Co to jest upadłość konsumencka i komu przysługuje, czy ogłosisz upadłość konsumencką bez majątku?

  Upadłość konsumencka to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dalszą liberalizację przesłanek, czyli luzowanie wymagań, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) na wniosek dłużnika. Wierzyciel posiada uprawnienie do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania jedynie, gdy dłużnikiem jest były przedsiębiorca. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd określa, według jakiego trybu będzie prowadzone w dalsze postępowanie upadłościowe. Art. 491(1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przewiduje w tym względzie dwa zasadnicze tryby. Tzw. tryb uproszczony, ze zwiększoną obecnie rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe jest wówczas prowadzone w oparciu o przepisy tytułu V Prawa upadłościowego.

  Jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, dużą liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania, to postępowanie upadłościowe toczyć się w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego. W takim momencie postępowanie jest bardziej rozbudowane, ustanowiony zostaje sędzia-komisarz, który nadzoruje całe postępowanie. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w zakładce oferta znajdziesz informacje na temat ceny za upadłość oraz postępowania. Upadłość konsumencka w 2020 roku została znacząco zliberalizowana w związku z tym objąć nią można większą liczbę do tej pory niemożliwych przypadków.

  Najważniejsze elementy upadłości konsumenckiej

  Co to jest upadłość konsumencka?

  Jest to umorzenie zobowiązań (długów) osoby fizycznej.

  Czy upadłość konsumencka zatrzymuje egzekucję / windykację?

  W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie czynności windykacyjne zostają zawieszone!

  Co daje ogłoszenie upadłości?

  Umorzenie długów, zawieszenie egzekucji komornika.

  Upadłość konsumencka

  Coraz większa liczba osób popada w problemy finansowe i staje się niewypłacalna. Ustawodawca ustanowił instytucję upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które z niezawinionej winy nie mogą utrzymać płynności finansowej. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego rodzaju rozwiązania? O tym wspomnimy w dzisiejszym wpisie.

  Z danych udostępnianych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że z roku na rok kondycja finansowa osób fizycznych ulega pogorszeniu. Tylko w ubiegłym roku upadłość konsumencką, czyli bankructwo ogłosiło blisko 18 000 osób. Oznacza to, że miesięcznie mieliśmy do czynienia średnio z 1400 – 1600 takimi przypadkami. Liczny, które przytoczyliśmy, jasno wskazują na to, że skala problemu jest duża.

  Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?

  Według definicji jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Za najważniejszą przesłankę w przypadku rozpoczęcia procesu upadłościowego pozostaje więc stan niewypłacalności. Uznaje się, że osoba fizyczna jest niezdolna do opłacania swoich zobowiązań, jeśli w uiszczaniu opłat istnieją co najmniej 3-miesięczne zaległości. Wówczas można rozważać składanie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy, do którego wpłynął wniosek dłużnika. Sąd decyduje w takim przypadku, czy wniosek jest zasadny oraz określa dalsze postępowanie w stosunku do wnioskodawcy.

  Upadłość konsumencka – nie tylko Łódź i Warszawa

  Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie upadłościowym. Udzielamy prawnego wsparcia dla osób, które rozważają taką ścieżkę. W ramach współpracy możemy zaproponować m.in. konsultacje z prawnikiem i analizę lub sporządzenie wniosku o upadłość. W zależności od pakietu oferujemy także reprezentację prawnika lub radcy prawnego, czy adwokata podczas każdej z rozpraw sądowych czy udział w postępowaniu syndyka. Oferujemy pomoc na terenie całej Polski!