Upadłość Konsumencka bez majątku

Upadłość Konsumencka bez majątku bo najczęstsze pytanie jakie sobie zadają osoby interesujące się procesem upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która w Polsce umożliwia osobom fizycznym wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Daje ona szansę na uporządkowanie swojego zadłużenia i zaczęcie nowego życia bez ciążących na nich długów. Jednak co w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku, USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (LEX)

Upadłość Konsumencka bez majątku co warto wiedzieć? Warto zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdego. Aby móc z niej skorzystać, należy spełnić określone warunki, m.in. posiadać długi przekraczające 30 tysięcy złotych oraz nie posiadać szans na spłatę ich w ciągu najbliższych pięciu lat. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku, który mógłby być sprzedany w celu spłaty jego długów? W postępowaniu upadłościowym, w momencie kiedy składamy wniosek o upadłość konsumencką, wskazujemy posiadany majątek o tzw. znacznej wartości. Mimo braku majątku, składany wniosek o ogłoszenie upadłości jest poprawny i pozwala się oddłużyć.

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Upadłość Konsumencka bez majątku jak zacząć? Doświadczony Radca Prawny lub Adwokat po analizie stanu faktycznego konsumenta pomoże przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości bez zawartości składników majątku, dzięki którym możliwe było by pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W takim przypadki likwidacja nie zachodzi, a mimo to umorzenie jest dopuszczalne i pozwala na złożenie wniosku. Koszty w takiej sytuacji pokrywa skarb państwa, a syndyk nie musi martwić się o likwidację majątku tylko zajmuje się przygotowaniem planu spłaty wierzycieli. W przypadku braku możliwości zarobkowych upadłego dłużnika ustalenie planu spłaty wierzycieli i kosztów sądowych również skarb państwa pokrywa wynagrodzenie syndyka.

Upadłość Konsumencka bez majątku jak wygląda? W przypadku upadłości brak majątku nie stanowi przeszkody. Wierzyciele zostaną zaspokojeni z masy upadłościowej, która powstaje z majątku dłużnika, który jest przeznaczony na sprzedaż i spłatę długów. Gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, to taki proces się nie odbędzie, a zatem wierzyciele nie otrzymają swoich pieniędzy. Jednakże z upadłości konsumenckiej może skorzystać dłużnik, który nie posiada majątku, ale posiada regularne źródło dochodu, np. wynagrodzenie z pracy.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów. Najpierw dłużnik składa wniosek o upadłość do sądu, w którym podaje swoje dane osobowe, wysokość długu oraz informacje o swoim majątku. Następnie sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Upadłość Konsumencka a brak majątku

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd wyznacza syndyka, który ma za zadanie przeprowadzić sprzedaż majątku dłużnika oraz podział uzyskanych środków między wierzycieli. Jeśli dłużnik nie posiada majątku, syndyk informuje o tym wierzycieli, a następnie przygotowuje projekt planu spłaty.

Reasumując, umorzenie długów konsumenta bez majątku jest możliwa i taki dłużnik mający problemy z płatnościami wobec swoich wierzycieli ma prawo starać się o upadłość konsumencka. Tym samym brak majątku przyspiesza proces upadłościowy, gdyż nie dochodzi do jego likwidacji która to dość często jest problematyczna i nie pojawiają się etapy likwidacji majątku. Krótko mówiąc syndyk ma mniej pracy, a sąd również przychyla się do umorzenia konsumentowi długów. Taki upadły znajduje się w dużo większym komforcie psychicznym niż dłużnik który traci cały swój majątek.

Upadłość konsumencka a brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Panuje wręcz przekonanie iż proces w tej postaci jest bardziej komfortowy, gdyż upadły psychicznie lepiej proces w momencie kiedy nie ma nic do stracenia. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Upadłość Konsumencka bez majątku, czy masz szanse? Nasza Kancelaria specjalizuje się w przygotowaniu profesjonalnych wniosków o upadłość konsumencką oraz prowadzeniem całego procesu upadłościowego wraz z reprezentacją przez Sądem. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Pomagamy skompletować wszelką, niezbędną dokumentację oraz sporządzimy kompletny wniosek o upadłość konsumencką do Sądu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Jest to niezbędny element, aby otrzymać postanowienie o upadłości w miarę przyzwoitym czasie. Chodzi o przede wszystkim uniknięcie wszelakich błędów w postaci braków formalnych we wniosku. Dzięki naszej pomocy proces ten przebiegnie sprawnie i szybko, a za jego przygotowanie odpowiedzialni są Adwokaci lub Radcy Prawni!

Upadłość Konsumencka bez majątku, co oznacza? Nasza Kancelaria Upadłościowa świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość, oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Upadłość Konsumencka bez majątku, co dla Ciebie zrobimy? Ustalimy na podstawie prawa upadłościowego i naszego doświadczenia, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył, jaki ma majątek, czy też nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny poprzez rażące niedbalstwo. Sprawdź co może dłużnik wobec wierzycieli, jaki może pojawić się problem prawny. Co może syndyk, a co konsument. Jak wygląda cała procedura umarzająca dług. Co sprawdza Sąd przy upadłości konsumenckiej, a co Syndyk. Upadłość Konsumencka 2023.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się jak ogłosić upadłość konsumencką bez majątku zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !