Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką w 2024 roku

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

Oddłużenie!

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką . Jedna z największych zalet upadłości konsumenckiej- umorzenie długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które nie zostały zaspokojone w wyniki likwidacji masy upadłości lub wykonania planu spłaty. W wyjątkowym przypadkach istnienie możliwość umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Możliwość odzyskania spokoju i komfortu psychicznego!

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką, co zyskam? Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą już nękać swoich dłużników telefonami, wizytami w domu ani też wezwaniami do zapłaty. Wierzyciele tym samym tracą uprawnienia do dochodzenia swoich wierzytelności. Za kontakt z nimi od chwili ogłoszenia upadłości odpowiadać będzie wyznaczony przez sąd syndyk.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego! Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką, kolejne zalety. Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszone zostają postępowania sądowe i egzekucyjne. Komornik zatem, nie będzie mógł prowadzić egzekucji z majątku ani wynagrodzenia dłużnika. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wcześniej zawieszone postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką: Prowadzone jest jedno postępowanie w ramach którego, dochodzi do zaspokojenia części roszczeń wierzycieli w dogodnych ratach w ramach planu spłaty

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe.

Wykreślenie z rejestrów dłużników!

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką, jedna z największych zalet: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań , z urzędu wykreślony zostaje wpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Umorzenie zobowiązań jest też podstawą do wykreślenia danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych np. KRD.

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką : Zatrzymanie naliczania odsetek!

Z dniem ogłoszenia upadłości zadłużenie przestaje narastać, a odsetki nie mogą być już naliczane.

Niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania, nie mogą być dochodzone ponownie

Szansa na ułożenie życia na nowo, bez długów, komorników i wierzycieli

Upadłość Konsumencka bez majątku, czy masz szanse? Nasza Kancelaria specjalizuje się w przygotowaniu profesjonalnych wniosków o upadłość konsumencką oraz prowadzeniem całego procesu upadłościowego wraz z reprezentacją przez Sądem. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Pomagamy skompletować wszelką, niezbędną dokumentację oraz sporządzimy kompletny wniosek o upadłość konsumencką do Sądu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Jest to niezbędny element, aby otrzymać postanowienie o upadłości w miarę przyzwoitym czasie. Chodzi o przede wszystkim uniknięcie wszelakich błędów w postaci braków formalnych we wniosku. Dzięki naszej pomocy proces ten przebiegnie sprawnie i szybko, a za jego przygotowanie odpowiedzialni są Adwokaci lub Radcy Prawni!

Upadłość Konsumencka bez majątku, co oznacza? Nasza Kancelaria Upadłościowa świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość, oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Upadłość Konsumencka bez majątku, co dla Ciebie zrobimy? Ustalimy na podstawie prawa upadłościowego i naszego doświadczenia, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył, jaki ma majątek, czy też nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny poprzez rażące niedbalstwo. Sprawdź co może dłużnik wobec wierzycieli, jaki może pojawić się problem prawny. Co może syndyk, a co konsument. Jak wygląda cała procedura umarzająca dług. Co sprawdza Sąd przy upadłości konsumenckiej, a co Syndyk. Upadłość Konsumencka 2024.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się jak ogłosić upadłość konsumencką bez majątku zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !