Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

Oddłużenie!

Jedna z największych zalet upadłości konsumenckiej- umorzenie długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które nie zostały zaspokojone w wyniki likwidacji masy upadłości lub wykonania planu spłaty. W wyjątkowym przypadkach istnienie możliwość umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Możliwość odzyskania spokoju i komfortu psychicznego!

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą już nękać swoich dłużników telefonami, wizytami w domu ani też wezwaniami do zapłaty. Wierzyciele tym samym tracą uprawnienia do dochodzenia swoich wierzytelności. Za kontakt z nimi od chwili ogłoszenia upadłości odpowiadać będzie wyznaczony przez sąd syndyk.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego!

Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszone zostają postępowania sądowe i egzekucyjne. Komornik zatem, nie będzie mógł prowadzić egzekucji z majątku ani wynagrodzenia dłużnika. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wcześniej zawieszone postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Prowadzone jest jedno postępowanie w ramach którego, dochodzi do zaspokojenia części roszczeń wierzycieli w dogodnych ratach w ramach planu spłaty

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe.

Wykreślenie z rejestrów dłużników!

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań , z urzędu wykreślony zostaje wpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Umorzenie zobowiązań jest też podstawą do wykreślenia danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych np. KRD.

Zatrzymanie naliczania odsetek!

Z dniem ogłoszenia upadłości zadłużenie przestaje narastać, a odsetki nie mogą być już naliczane.

Niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania, nie mogą być dochodzone ponownie

Szansa na ułożenie życia na nowo, bez długów, komorników i wierzycieli

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat