*Pozbądź się komornika i windykatorów nawet w 2 dni!

*Sprawdź ile kosztuje upadłość Konsumencka?

*Obsługujemy całą Polskę

Wypełnij formularz!

Skorzystaj z darmowej
konsultacji telefonicznej!

Gwarantujemy 100% dyskrecji!

  Masz już dość?

  Zatrzymamy komornika!

  Zatrzymamy uciążliwe telefony!

  Tylko u Nas!

  Praktyczny poradnik

  Autor: Radca Prawny Beata Biedrzycka,

  • Specjalista prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  • Główny koordynator procesu upadłościowego w Naszej Kancelarii

  upadłość konsumencka poradnik

  Dołącz do grona zadowolonych klientów!

  Upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencka to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dalszą liberalizację przesłanek, czyli luzowanie wymagań, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) na wniosek dłużnika. Wierzyciel posiada uprawnienie do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania jedynie, gdy dłużnikiem jest były przedsiębiorca. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd określa, według jakiego trybu będzie prowadzone w dalsze postępowanie upadłościowe. Art. 491(1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przewiduje w tym względzie dwa zasadnicze tryby. Tzw. tryb uproszczony, ze zwiększoną obecnie rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe jest wówczas prowadzone w oparciu o przepisy tytułu V Prawa upadłościowego.

  Jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, dużą liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania, to postępowanie upadłościowe toczyć się w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego. W takim momencie postępowanie jest bardziej rozbudowane, ustanowiony zostaje sędzia-komisarz, który nadzoruje całe postępowanie. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w zakładce oferta znajdziesz informacje na temat ceny za upadłość oraz postępowania. Upadłość konsumencka w 2020 roku została znacząco zliberalizowana w związku z tym objąć nią można większą liczbę do tej pory niemożliwych przypadków.

  Upadłość konsumencka

  Co to jest upadłość konsumencka?

  Jest to umorzenie zobowiązań (długów) osoby fizycznej.

  Czy upadłość konsumencka zatrzymuje egzekucję / windykację?

  W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie czynności windykacyjne zostają zawieszone!

  Co daje ogłoszenie upadłości?

  Umorzenie długów, zawieszenie egzekucji komornika.

  Upadłość konsumencka Kancelaria

  Coraz większa liczba osób popada w problemy finansowe i staje się niewypłacalna. Ustawodawca ustanowił instytucję upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które z niezawinionej winy nie mogą utrzymać płynności finansowej. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego rodzaju rozwiązania? O tym wspomnimy w dzisiejszym wpisie.

  Z danych udostępnianych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że z roku na rok kondycja finansowa osób fizycznych ulega pogorszeniu. Tylko w ubiegłym roku upadłość konsumencką, czyli bankructwo ogłosiło blisko 18 000 osób. Oznacza to, że miesięcznie mieliśmy do czynienia średnio z 1400 – 1600 takimi przypadkami. Liczny, które przytoczyliśmy, jasno wskazują na to, że skala problemu jest duża.

  Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka?

  Według definicji jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Za najważniejszą przesłankę w przypadku rozpoczęcia procesu upadłościowego pozostaje więc stan niewypłacalności. Uznaje się, że osoba fizyczna jest niezdolna do opłacania swoich zobowiązań, jeśli w uiszczaniu opłat istnieją co najmniej 3-miesięczne zaległości. Wówczas można rozważać składanie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy, do którego wpłynął wniosek dłużnika. Sąd decyduje w takim przypadku, czy wniosek jest zasadny oraz określa dalsze postępowanie w stosunku do wnioskodawcy.

  Upadłość konsumencka – nie tylko Łódź i Warszawa. Obsługujemy Całą Polskę

  Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie upadłościowym. Udzielamy prawnego wsparcia dla osób, które rozważają taką ścieżkę. W ramach współpracy możemy zaproponować m.in. konsultacje z prawnikiem i analizę lub sporządzenie wniosku o upadłość. W zależności od pakietu oferujemy także reprezentację prawnika lub radcy prawnego, czy adwokata podczas każdej z rozpraw sądowych czy udział w postępowaniu syndyka. Oferujemy pomoc na terenie całej Polski!

  Znajdziesz nas w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Białymstoku i Warszawie!

  Aktualnie Nasza Kancelaria Upadłościowa ma 100% skuteczności w procesie Upadłości Konsumenckiej.

  Mamy nadzieję jak najdłużej utrzymać dobra passę, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności.