BEZPŁATNA
KONSULTACJA Z ANALIZĄ
PRAWNO-FINANSOWĄ

  UPADŁOŚĆ JUŻ OD 999 ZŁ

  TYLKO U NAS

  PRAKTYCZNY PORADNIK

  „Upadłość konsumencka”

  Autorką książki „Upadłość Konsumencka” jest Mecenas Beata Biedrzycka – główny koordynator postępowania upadłościowego w naszej kancelarii.

  * Regularna cena książki to 79.99 zł plus koszt wysyłki (podczas konsultacji dla naszych klientów za darmo).

   

  Gwarantujemy Ci profesjonalną pomoc prawną opartą na zaufaniu, dyskrecji i rzetelności

   

  Pierwsze spotkanie z nami jest zawsze BEZPŁATNE i niezobowiązujące

   

  Jako jedyna kancelaria upadłościowa na rynku oferujemy pakiety naszych usług dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych!

  Co to jest upadłość konsumencka i komu przysługuje, czy ogłosisz upadłość konsumencką bez majątku?

  • Upadłość konsumencka to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dalszą liberalizację przesłanek, czyli luzowanie wymagań, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) na wniosek dłużnika. Wierzyciel posiada uprawnienie do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania jedynie, gdy dłużnikiem jest były przedsiębiorca. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd określa, według jakiego trybu będzie prowadzone w dalsze postępowanie upadłościowe. Art. 491(1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przewiduje w tym względzie dwa zasadnicze tryby. Tzw. tryb uproszczony, ze zwiększoną obecnie rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe jest wówczas prowadzone w oparciu o przepisy tytułu V Prawa upadłościowego.
  • Jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, dużą liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania, to postępowanie upadłościowe toczyć się w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego. W takim momencie postępowanie jest bardziej rozbudowane, ustanowiony zostaje sędzia-komisarz, który nadzoruje całe postępowanie. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w zakładce oferta znajdziesz informacje na temat ceny za upadłość oraz postępowania. Upadłość konsumencka w 2020 roku została znacząco zliberalizowana w związku z tym objąć nią można większą liczbę do tej pory niemożliwych przypadków.