Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

W 2024 roku kwoty wolne od potrąceń podlegają następującym regulacjom:

  1. Obliczając kwotę wolną od potrąceń, za podstawę przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym terminie:
    • Od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi ono 4242 zł.
    • Od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 4300 zł.
  2. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
  3. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 oraz wynagrodzenia za czerwiec 2024 r. w lipcu 2024 r., stosuje się kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.

Kwota wynagrodzenia wolnego od potrąceń została ustalona na poziomie:

1) 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2)75% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi np. z tytułu podróży służbowych;

3)90% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;

4)100% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy;

5)80% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu za zgodą pracownika należności innych niż na rzecz pracodawcy np. należności z tytułu składek na ubezpieczenie grupowe, na związki zawodowe, z tytułu spłaty pożyczki z zfśs.

(art. 871 § 1 k.p.; art. 91 § 2 k.p.).

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku, analiza podczas upadłości konsumenckiej

Analiza pod kątem upadłości konsumenckiej:

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym na oddłużenie się. W kontekście kwot wolnych od potrąceń, jest to istotne, gdyż pozwala zrozumieć, jakie środki finansowe dłużnika są chronione przed egzekucją komorniczą.

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku analiza : W przypadku egzekucji komorniczej z tytułu długów niealimentacyjnych, komornik nie może zająć całego wynagrodzenia dłużnika. Kwoty wolne od potrąceń stanowią pewną ochronę dla dłużnika, pozwalając mu na zachowanie części środków niezbędnych do życia.

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku a upadłość konsumencka.W kontekście upadłości konsumenckiej, kwoty wolne od potrąceń mogą wpłynąć na plan spłaty wierzycieli. Jeśli dłużnik jest w stanie pracować i zarabiać, sąd może uwzględnić te kwoty przy ustalaniu miesięcznych rat spłaty długów w ramach postępowania upadłościowego. Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku.

Podsumowanie:

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku odgrywają kluczową rolę w ochronie minimalnych środków finansowych dłużnika. W kontekście upadłości konsumenckiej, te kwoty mogą wpłynąć na decyzje sądu dotyczące spłaty długów oraz na proces egzekucji komorniczej. Dłużnicy powinni być świadomi tych kwot i ich praw w przypadku egzekucji komorniczej czy upadłości konsumenckiej.

Nasza Kancelaria Upadłościowa świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, upadłości gospodarczej, Upadłość spółki spółki z o.o. oraz restrukturyzacji, czyli postępowania układowego z wierzycielami. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencka , oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań. Więcej informacji dostępnych za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 697-104-494. Zapraszamy do kontaktu od 08:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku
Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !