Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W Polsce reguluje ją ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o upadłości i naprawie finansowej, która umożliwia dłużnikom rozwiązanie problemu zadłużenia poprzez uregulowanie swoich zobowiązań i rozpoczęcie nowego etapu życia bez ciążących na nich długów. W tym artykule dowiesz się, czym jest upadłość konsumencka osoby fizycznej w Polsce i jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania.

Upadłość konsumencka – czym jest i jak działa?

Upadłość konsumencka to proces, w ramach którego osoba fizyczna ma możliwość wyjścia z sytuacji, w której nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. W ramach tego procesu dłużnik składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten musi być poparty dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową dłużnika oraz jego brak możliwości uregulowania zobowiązań w obecnej sytuacji.

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Jeśli sąd uzna wniosek o upadłość za zasadny, to mianuje syndyka, który zostaje powołany do nadzorowania procesu upadłościowego. Zadaniem syndyka jest przeprowadzenie sprzedaży majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli. W ramach upadłości konsumenckiej dłużnik ma możliwość zachowania części swojego majątku, takiego jak na przykład mieszkanie czy samochód, ale tylko w przypadku, gdy ich wartość nie przekracza określonego limitu.

Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka osoby fizycznej w Polsce umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej rozwiązanie swojego problemu zadłużenia. Dzięki temu procesowi dłużnik ma szansę na uregulowanie swoich zobowiązań, a także na rozpoczęcie nowego etapu życia bez ciążących na nim długów. Upadłość konsumencka pozwala także na ochronę majątku dłużnika, dzięki czemu osoba ta ma szansę na zachowanie części swojego majątku, takiego jak na przykład mieszkanie czy samochód.

Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat